Selected publications

Berg, Annukka, Lähteenoja, Satu, Ylönen, Matti, Korhonen- Kurki, Kaisa, Linko, Tyyra, Lonkila, Kirsi-Marja, Lyytimäki, Jari, Salmivaara, Anna, Salo, Hanna, Schönach, Paula, Suutarinen, Ira, 2019. PATH2030 – An Evaluation of Finland’s Sustainable Development Policy. Publications of the Government ́s analysis, assessment and research activities 23/2019. Helsinki: Prime Minister’s Office.

Lähteenoja, Satu, Berg, Annukka, Korhonen-Kurki, Kaisa, 2019. Sustainable development requires integration of the 2030 Agenda into policy-makingArticle Series of Government’s analysis, assessment and research activities 4/2019. Helsinki: Prime Minister’s Office.

Berg, Annukka, Lähteenoja, Satu, Ylönen, Matti, Korhonen- Kurki, Kaisa, Linko, Tyyra, Lonkila, Kirsi-Marja, Lyytimäki, Jari, Salmivaara, Anna, Salo, Hanna, Schönach, Paula, Suutarinen, Ira, 2019. POLKU2030 – Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 23/2019. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

Lähteenoja, Satu, Berg, Annukka, Korhonen-Kurki, Kaisa, 2019. Kestävä kehitys vaatii tavoitteiden viemistä politiikan ytimeen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 4/2019. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

Hyysalo, Sampsa , Lukkarinen, Jani, Kivimaa, Paula, Lovio, Raimo, Temmes, Armi, Hildén, Mikael, Marttila, Tatu, Auvinen, Karoliina, Perikangas, Sofi, Pyhälammi, Allu, Peljo, Janne, Savolainen, Kaisa, Hakkarainen, Louna, Rask, Mikko, Matschoss, Kaisa, Huomo, Timo, Berg, Annukka, Pantsar, Mari, 2019. Developing Policy Pathways – Redesigning Transition Arenas for Mid-Range Planning. Sustainability 11(3), 603. doi:10.3390/su11030603

Berg, Annukka, Antikainen, Riina, Hartikainen, Ernesto, Kauppi, Sari, Kautto, Petrus, Lazarevic, David, Piesik, Sandra, Saikku, Laura, 2018. Circular Economy for Sustainable Development. Reports of the Finnish Environment Institute. Helsinki: Finnish Environment Institute.

Berg, Annukka, Lukkarinen, Jani, Ollikka, Kimmo, 2018. The policy robustness and resilience trajectories of renewable energy innovation leaders – Analysing the promotion of bioenergy in Finland, wind energy in Denmark and solar power in Germany. Full paper presented in the IST Conference, Manchester, 11-14 June 2018.

Lukkarinen, Jani, Berg, Annukka, Salo, Marja, Tainio, Pasi, Alhola, Katriina, Antikainen, Riina, 2018. An intermediary approach to technological innovation systems (TIS)—The case of the cleantech sector in Finland. Environmental Innovations and Societal Transitions 26, 136-146. https://doi.org/10.1016/j.eist.2017.04.003.

Laakso, Senja, Berg, Annukka, Annala, Mikko, 2017. Dynamics of experimental governance. A meta-study of functions and uses of climate governance experiments. Journal of Cleaner Production 169, 8-16, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.04.140.

Berg, Annukka, Lähteenmäki-Smith, Kaisa, Alanko, Ira, 2017. Kokeilukulttuuri on suomalainen hallinnollinen innovaatio. Yhteiskuntapolitiikka 82 (3), 358-359.

Alhola, Katriina, Salo, Marja, Antikainen, Riina, Berg, Annukka, 2017.Promoting public procurement of sustainable innovations : Approaches for effective market dialogue.
Thai, Khi V. (ed.) Global Public Procurement Theories and Practices. Public Administration, Governance and Globalization 18. Berlin: Springer, 59-82.

Annala, Mikko, Berg, Annukka, Antikainen, Riina, Kaskinen, Tuuli, Alanko, Leena, Leppänen, Juha, 2016. Näkökulmia kokeilurahoitukseen. Ehdotus kokeilurahoitusalustan perustamisesta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 14/2016. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

Antikainen, Riina, Salo, Marja, Alhola, Katriina, Berg, Annukka, Kivimaa, Paula, 2016. Ekoinnovaatioita ekosysteemeistä – pienten yritysten ja julkisten toimijoiden rooli. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25/2016. Helsinki: Suomen ympäristökeskus.

Antikainen, Riina, Salo, Marja, Alhola, Katriina, Berg, Annukka, Hildén, Mikael, 2016. Ekoinnovaatioiden edistäminen – ehdotuksia politiikkatoimiksi. Tekes Policy Brief 2/2016. Helsinki: Tekes.

Berg, Annukka, Jutila, Karina, 2015. Kokeilut vaativat taitoa ja luovaa hulluutta. Kanava 5/2015, 40-42.

Berg, Annukka, 2015. Uses of experiments in sustainability governance. Analyzing local resource-wise experiments of Jyväskylä. Full paper presented in INOGOV Workshop: Climate Change Policy and Governance: Initiation, Experimentation, Evaluation, 12-13 March 2015, Helsinki.

Berg, Annukka, Hildén, Mikael, Lahti, Kirsi, Similä, Jukka, 2014. Ehdotetun ilmastolain arviointi. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 22/2014. Helsinki: Suomen ympäristökeskus.

Berg, Annukka, Hildén, Mikael, Lahti, Kirsi, 2014. Kohti kokeilukulttuuria. Analyysi Jyväskylän resurssiviisaista kokeiluista strategisen kehittämisen työkaluina. Sitran selvityksiä 77. Helsinki: Sitra

Berg, Annukka, 2013. Kokeilun paikka! Suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013. Helsinki: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta.

Berg, Annukka, 2012. Paperitiikereistä kokeiluyhteiskuntaan. Helne, Tuula, Silvasti, Tiina (toim.) Yhteyksien kirja: Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla, Helsinki: Kela.

Berg, Annukka, 2012. The Multiple Faces of a Sustainability Strategy: Analysing Finland’s Programme to Promote Sustainable Consumption and Production. Doctoral dissertation. Faculty of Social Sciences, University of Helsinki.

Berg, Annukka, Hukkinen, Janne I., 2011. The paradox of growth critique: Narrative analysis of the Finnish sustainable consumption and production debate. Ecological Economics 72, 151 – 160.

Berg, Annukka, Hukkinen, Janne I., 2011. Beyond effectiveness: The uses of Finland.s national programme to promote sustainable consumption and production. Journal of Cleaner Production 19, 1788 – 1797.

Berg, Annukka, 2011. Not roadmaps but toolboxes: Analysing pioneering national programmes for sustainable consumption and production. Journal of Consumer Policy 34 (1), 9 – 23

Berg, Annukka, 2011. Elämää kulutusyhteiskunnassa. Niemelä, Jari, Furman, Eeva, Halkka, Antti, Hallanaro, Eeva-Liisa, Sorvari, Sanna (toim.) Ihminen ja ympäristö, Helsinki: Gaudeamus.

Lyytimäki, Jari, Berg, Annukka, 2011. Tieto ja tietoisuus ympäristöasioista. Niemelä, Jari, Furman, Eeva, Halkka, Antti, Hallanaro, Eeva-Liisa, Sorvari, Sanna (toim.) Ihminen ja ympäristö, Helsinki: Gaudeamus.

Lyytimäki, Jari, Berg, Annukka, 2011. Kansalaisen monet ympäristösuhteet. Niemelä, Jari, Furman, Eeva, Halkka, Antti, Hallanaro, Eeva-Liisa, Sorvari, Sanna (toim.) Ihminen ja ympäristö, Helsinki: Gaudeamus

Berg, Annukka, 2011. Ympäristöviisas talous.Ylikahri, Ville (toim.) Onnellisuustalous, Helsinki: Vihreä Sivistysliitto ry.

Berg, Annukka, 2009. The Discursive Dimensions of a Decent Deal: How nuclear energy evolved from environmental enemy to climate remedy in the Parliament of Finland, Kojo, Matti, Litmanen, Tapio (eds.) The Renewal of Nuclear Power in Finland. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Berg, Annukka, 2009. Down-to-Earth Economy: Sustainable consumption and production discourses. Peer-reviewed proceedings of the conference Future of the Consumer Society, 11th International Conference of Finland Futures Research Centre and Finland Futures Academy, May 28 – 29, Tampere.

Berg, Annukka, 2008. Hyljeksityt säännökset, kiistelty verotus ja tehoton tieto: Pullonkauloja kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjauskeinojen valinnassa. Lammi, Minna, Mäkelä, Johanna, Varjonen, Johanna (toim.) Kulutuksen politiikat arjen muovaajana: Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2008, Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjoja 4, Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus.

Berg, Annukka, 2008. Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmat Suomessa ja maailmalla: Uusi politiikkakenttä etsii vielä tähteään. Ympäristö ja Terveys 5/2008.

Berg, Annukka, 2008. Globaali keskiluokka ja kulutustottumukset. Korhonen, Elina, Lipsanen, Laura (toim.) Köyhyyden jalanjälki, Väestötietosarja 17, Helsinki: Väestöliitto.

Berg, Annukka, 2008. Markkinatalous ja sivistys – kumpi on renki, kumpi isäntä? Futura 1/2008.

Berg, Annukka, 2007.  Book review on the Earthscan Reader in Sustainable Consumption by Jackson, Tim (ed.) (2006), Environmental Values 16, 408–410.

Berg, Annukka, 2006. Epäekologinen biopolttoaine. Ikonen, Heikki, Kivimäki, Antti (toim.) Suuri harppaus: Miten kehitysmaiden talouskasvu vaikuttaa ympäristöön? Helsinki: Edita Publishing.

Berg, Annukka, 2004. Ydinvoiman uudet vaatteet: Kansanedustajan näkökulma vuosien 2000 – 2002 ydinvoimakeskusteluun. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Tampereen yliopisto.

For citation indexes, please see my Google Scholar profile.

Advertisements