Quantitative goals need to be set for reducing use of raw materials

Our brand new SYKE Policy Brief on circular economy highlights that Finns consume as much as ten times more raw materials on a per capita basis than a sustainable level would allow. Consumption of raw materials in Finland was 29 tons per person in 2015, while a sustainable level has been estimated at 3–8 tons. The advancement of a circular economy requires ambitious quantitative goals for the reduction of the use of raw materials.  Economic and legislative reforms are among the measures required for a transition to a circular economy. It is a good idea to target these especially at branches of industry that consume large amounts of natural resources. However, significant R&D investments are needed e.g. on material flows and reserves, the ecological, economic, and social effects of a circular economy, and product and service planning that reduce the use of natural resources.

SYKEPolicyBrief_Kiertotalous_ENG_556px

 

Veroeurot parempaan käyttöön

Olen tehnyt tänä vuonna paljon konkreettista kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen edistämistyötä sitä varten perustetussa osaamisverkostossa Keinossa. Kyse on siitä, miten käytämme Suomessa vuosittain hankintoihin poltetut 35 miljardia veroeuroa: Tuetaanko niillä jotain uutta ja kestävää?  Saadaanko tuloksia, vai ostetaanko pelkkiä suoritteita?  Oli hauskaa lähteä kaupunkeihin tapaamaan kestävien ja innovatiivisten hankintojen edelläkävijöitä. Tässä Hämeenlinnassa kuvatussa videossa kerrotaan kaupungin pyrkimyksistä kehittää vaikuttavampia hankintoja, ja miten sillä on onnistuttu  lisäämään muun muassa palveluasumisen piirissä olevien ikäihmisten tyytyväisyyttä.

Miltä tuntuu elää ja työskennellä ilmastokriisin aikana?

Tässä naisvaikuttajien Centura-verkostolle pitämässäni esityksessä pääsin yhdistelemään poikkeuksellisella tavalla tutkimustietoa, kokemuksia kestävyyden edistämisestä työnä ja elämäntapana. Mitä ilmastonmuutos tarkoittaa lähitulevaisuudelle? Miksi meidän pitäisi itse asiassa puhua globaalista ympäristökriisistä? Ja miten tämän valtavan haasteen kanssa voisi elää hyvää elämää myös ruuhkavuosien keskellä?

PATH2030 – An Evaluation of Finland’s Sustainable Development Policy

SYKE-Sitra modification of O'Neill et al figureOur PATH2030 project has produced an evaluation of Finland’s sustainable development policy and formulated concrete recommendations for the future. No country has yet presented a credible plan for how to reach the goals of the 2030 Agenda. Finland’s sustainable development policy has succeeded in being inclusive, which shows that sustainable development has become a broadly accepted aim in society. Reaching the 2030 goals requires, however, many system-level changes and the mediation of conflicts of interest. The evaluation shows that sustainable development policy should focus on climate change, environmental questions, consumption and increasing inequality. It is recommended that sustainable development should become the basis of future Government Programmes, that a roadmap for how to reach the goals should be created and that, for example, the indicators and the Expert Panel on Sustainable Development should be revised.

Suomen kestävän kehityksen politiikka onnistuu osallistamisessa mutta ontuu rakennemuutosten edistäjänä

Arviomme Suomen kestävän kehityksen politiikasta julkaistiin maaliskuussa, ja kevään aikana raportti saatiin myös käännettyä englanniksi. Arvioinnissa todetaan, että kestävän kehityksen näkökulmasta Suomen vahvuuksia ovat koulutus ja osaaminen, yhteiskunnallinen vakaus ja vahvat instituutiot. Suomen suurimmat haasteet taas liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, ympäristön tilaan ja kulutukseen sekä yhteiskunnan eriarvoistumiseen. Kestävään kehitykseen tähtäävä politiikka on ollut hyvä yhteiden kielen ja keskusteluyhteyksien synnyttäjänä, mutta intressiristiriitojen ja jäykkien rakenteiden muuttamiseksi tarvittaisiin lisää poliittista vipuvoimaa. Keskeiset tiedot POLKU2030-arvioinnista ja sen tuloksista löytyvät oheisesta, SYKEn SDG-verkostolle pidetystä esityksestä.

Tehtävä tulevalle hallitukselle

sdg_kaikki_tavoitteet_0_3Viime aikojen suurimpia ponnistuksia on ollut Suomen kestävän keshityksen politiikan arviointi POLKU2030-hankkeessa. Nyt raportti on viimeisteltävänä, ja pääsimme tänään esittelemään uunituoreita tuloksia eduskuntaan neljän valiokunnan yhteiskokoukseen. Mitä ehdotamme? Että 1) Agenda2030 otetaan seuraavien hallitusohjelmien ytimeen; 2) Luodaan tiekartta, joka varmistaa tavoitteiden konkreettisuuden ja selkeät polut kohti tavoitteita; 3) Budjetin kestävyydelle asetetaan tavoitteita; 4) Kestävälle kehitykselle luodaan vankka tieteellinen tuki mm. asiantuntijapaneelia ja indikaattoreita kehittämällä; 5) Ja että kestävyydestä tehdään osa hallinnonalojen rajat ylittävää ulko ja turvallisuuspolitiikkaa. Lisää tietoa policy briefissä.

 

Circular Economy for Sustainable Development

Our report Circular Economy for Sustainable Development is being published today on the first day of the WCEF2018 in Japan. In the report, we seek to summarise the potentials of circular economy to promote the 2030 Agenda agreed by the UN in 2015. The key message is that moving towards circular economy not only presents vast environmental and businesses opportunities but also ways to alleviate poverty. The report is a background contribution to the Global Sustainable Development Report 2019 written by an independent group of scientists and published next year.Circular_economy_1200px_20180928_verkkoon